عکس رهبر جدید

عکس هفته: روز برفی

عکس‌های برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد

موضوع: مدرسه؛ خانه دوم

نام عکس: روز برفی

عکاس: محمد شهبازی


روز برفی