عکس هفته: کلاس چندپایه

عکس‌های برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد

موضوع: مدرسه خانه دوم

نام عکس: کلاس چندپایه

عکاس: حسین اسحاقی

 

کلاس چندپایه