عکس رهبر جدید

عکس هفته: در حیاط مدرسه

عکس‌های برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد

 

موضوع: مدرسه خانه دوم

نام عکس: در حیاط مدرسه

عکاس: مهناز نوریان

 

در حیاط مدرسه