عکس هفته: برنامه‌های مدرسه

 

عکس‌های برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد

موضوع: مدرسه خانه دوم

نام عکس: برنامه‌‌های مدرسه (جشن روز کودک)

عکاس: علی مرادی

 

برنامه‌‌های مدرسه