مشخصات نماینده

وحید

سجادپور

کهکیلویه و بویراحمد

یاسوج

اداره کل آموزش و پرورش