دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۳۳

مخاطبان کانال تلگرام نشریات رشد می‌ توانند عکس‌ های خود را که با مجلات رشد مرتبط  هستند، برای انتشار در کانال رسمی نشریات رشد و  وب سایت مجلات رشد به آدرس: roshdmagazines@ ارسال نمایند.

این عکس‌ها با نام خودتان منتشر خواهند شد.

دانش‌آموزان پایه پنجم دبستان شهید افشار، شهر کرسف، استان زنجان

دانش‌آموزان پایه پنجم دبستان شهید افشار، شهر کرسف، استان زنجان

• دانش‌آموزان پایه پنجم دبستان شهید افشار، شهر کرسف، استان زنجان • با تشکر از آقای ابوالفضل اصانلو، آموزگار پایه پنجم
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
دانش‌آموزان پایه پنجم دبستان شهید افشار، شهر کرسف، استان زنجان

دانش‌آموزان پایه پنجم دبستان شهید افشار، شهر کرسف، استان زنجان

• دانش‌آموزان پایه پنجم دبستان شهید افشار، شهر کرسف، استان زنجان • با تشکر از آقای ابوالفضل اصانلو، آموزگار پایه پنجم
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
کمیته مجلات رشد شهرستان دهاقان از توابع استان اصفهان

کمیته مجلات رشد شهرستان دهاقان از توابع استان اصفهان

• کمیته مجلات رشد با حضور مدیر، معاونان، کارشناسان آموزشی و نماینده مدیران سه دوره تحصیلی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دهاقان از توابع استان اصفهان • فرستنده: سید.کریم مرتضوی
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
استقبال دانش آموزان دبیرستان شهید رجایی شهرستان دهاقان از توابع استان اصفهان از دریافت مجله رشد نوجوان

استقبال دانش آموزان دبیرستان شهید رجایی شهرستان دهاقان از توابع استان اصفهان از دریافت مجله رشد نوجوان

• استقبال دانش آموزان دبیرستان شهید رجایی شهرستان دهاقان از توابع استان اصفهان از دریافت مجله رشد نوجوان • فرستنده: سید.کریم مرتضوی
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه

توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه

• توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه • با تشکر از آقای برزو رازیانی، نماینده مجلات رشد در استان کرمانشاه
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه

توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه

• توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه • با تشکر از آقای برزو رازیانی، نماینده مجلات رشد در استان کرمانشاه
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه

توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه

• توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه • با تشکر از آقای برزو رازیانی، نماینده مجلات رشد در استان کرمانشاه
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه

توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه

• توزیع مجلات رشد در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه • با تشکر از آقای برزو رازیانی، نماینده مجلات رشد در استان کرمانشاه
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶