دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۰۵:۳۰

سخن اول
آن‌چه پیش روی شماست، منبع غنی از تولیدات علمی و تجربه‌های آموزشی و حاصل سال‌های متمادی کار گروهی و مشارکتی همکارانی است که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها «رشد و توانمند‌سازی معلمان» ایران اسلامی است.
مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی که در حال حاضر بیستمین سال انتشار خود را سپری می‌کند، در مهرماه 1371 به صورت فصل‌نامه شروع به کار کرد و از مهرماه 1384 به ماه‌نامه تبدیل شد. در همه این سال‌ها، رویکرد مجله، توجه به ویژگی‌های خاص دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و چگونگی برقراری ارتباط با نوجوانان بوده است. این مهم به کرّات و از زوایای گوناگون، در مجله کنکاش و بررسی شده است.
دست‌اندرکاران مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی همواره کوشیده‌اند با انتشار مطالبی در زمینه‌های مورد نیاز معلمان، نقش تبیین‌گری ایفا کنند و در این راه از مستندسازی و ثبت تجربه‌های همکاران دریغ نداشته‌اند. خوشبختانه، بر اساس نظرسنجی‌ها این بخش توانسته است در ارتقای بینش علمی فرهنگیان مؤثر و مفید باشد.
فرهیختگان و بزرگواران بسیاری از آغاز راه تاکنون در طراحی و تولید محتوا، آماده‌سازی و امور فنی ـ هنری، چاپ و انتشار این مجله تأثیر و همکاری داشته‌اند ـ که اسامی آن‌ها در ادامه آمده است.
امید است محتوای این رسانه، در بهبود وضعیت آموزش و پرورش ایران و تعمیق نگرش علمی و توسعه دانش حرفه‌ای و به‌روز رسانی مهارت‌های شغلی فرهنگیان مؤثر افتد.


دورۀ سردبیری: اول
مدیرمسئول: ـ
سردبیر: فروغ تن‌ساز 
هیئت تحریریه: ـ
مدیرداخلی: فتح‌الله فروغی 
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: علی نجمی، محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری
سال تحصیلی: 74-1371

دورۀ سردبیری: دوم
مدیرمسئول: محمدمسعود ابوطالبی، حسن ملکی، سیدمحسن گلدانساز، علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: جعفر ربانی
هیئت تحریریه: محمود امانی‌طهرانی، منصور ملک‌عباسی، بهداد اصفهانی
مدیرداخلی: رحیم شکری‌روشنق، منصور ملک‌عباسی، حسین نامی‌ساعی
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری، علی نجمی، پریسا سندسی، پروانه هادی‌پور، سعید سلطانعلیان، شکوفه میرزارضی، آزیتا کوثری، نوید اندرودی، ناهید کاظمی
سال تحصیلی: 84-1374

دورۀ سردبیری: سوم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: فرهاد بخشنده
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، حسن سالاری
مدیرداخلی: حسین نامی‌ساعی، میرشهرام صدر
ویراستار: سیداکبر میرجعفری، حبیب یوسف‌زاده
طراح گرافیک: ناهید کاظمی، پریسا سندسی
سال تحصیلی: 86-1384

دورۀ سردبیری: چهارم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده، محمد ناصری
سردبیر:  خسرو داودی
هیئت تحریریه: منصور ملک‌عباسی، احمد شریفان، مرتضی گوهری‌پور
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: لعیا عروجی، زهره خداجوی
طراح گرافیک: پریسا سندسی
سال تحصیلی: 88-1386

دورۀ سردبیری: پنجم
مدیرمسئول: محمد ناصری
سردبیر: محمدرضا حشمتی
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، علیرضا صادقی‌میاب، منصور ملک‌عباسی، علی‌اصغر جعفریان، فرحناز حدادی، لیلی محمدحسین
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: هادی نهاوندیان، فریدون حیدر‌ی‌ملک‌میان، کبری محمودی
طراح گرافیک: پریسا سندسی، مهدی کریم‌خانی، ندا عظیمی
سال تحصیلی: - - 1388

 

 

۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۹۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۱۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۱۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۸۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۷۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۳۷۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۸۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۵۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۹۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۷۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۸۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۹۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۸۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۲۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۱۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۰۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۴۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۰۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۲
صفحه ۱ از ۱