پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۱۶

سخن اول
آن‌چه پیش روی شماست، منبع غنی از تولیدات علمی و تجربه‌های آموزشی و حاصل سال‌های متمادی کار گروهی و مشارکتی همکارانی است که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها «رشد و توانمند‌سازی معلمان» ایران اسلامی است.
مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی که در حال حاضر بیستمین سال انتشار خود را سپری می‌کند، در مهرماه 1371 به صورت فصل‌نامه شروع به کار کرد و از مهرماه 1384 به ماه‌نامه تبدیل شد. در همه این سال‌ها، رویکرد مجله، توجه به ویژگی‌های خاص دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و چگونگی برقراری ارتباط با نوجوانان بوده است. این مهم به کرّات و از زوایای گوناگون، در مجله کنکاش و بررسی شده است.
دست‌اندرکاران مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی همواره کوشیده‌اند با انتشار مطالبی در زمینه‌های مورد نیاز معلمان، نقش تبیین‌گری ایفا کنند و در این راه از مستندسازی و ثبت تجربه‌های همکاران دریغ نداشته‌اند. خوشبختانه، بر اساس نظرسنجی‌ها این بخش توانسته است در ارتقای بینش علمی فرهنگیان مؤثر و مفید باشد.
فرهیختگان و بزرگواران بسیاری از آغاز راه تاکنون در طراحی و تولید محتوا، آماده‌سازی و امور فنی ـ هنری، چاپ و انتشار این مجله تأثیر و همکاری داشته‌اند ـ که اسامی آن‌ها در ادامه آمده است.
امید است محتوای این رسانه، در بهبود وضعیت آموزش و پرورش ایران و تعمیق نگرش علمی و توسعه دانش حرفه‌ای و به‌روز رسانی مهارت‌های شغلی فرهنگیان مؤثر افتد.


دورۀ سردبیری: اول
مدیرمسئول: ـ
سردبیر: فروغ تن‌ساز 
هیئت تحریریه: ـ
مدیرداخلی: فتح‌الله فروغی 
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: علی نجمی، محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری
سال تحصیلی: 74-1371

دورۀ سردبیری: دوم
مدیرمسئول: محمدمسعود ابوطالبی، حسن ملکی، سیدمحسن گلدانساز، علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: جعفر ربانی
هیئت تحریریه: محمود امانی‌طهرانی، منصور ملک‌عباسی، بهداد اصفهانی
مدیرداخلی: رحیم شکری‌روشنق، منصور ملک‌عباسی، حسین نامی‌ساعی
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری، علی نجمی، پریسا سندسی، پروانه هادی‌پور، سعید سلطانعلیان، شکوفه میرزارضی، آزیتا کوثری، نوید اندرودی، ناهید کاظمی
سال تحصیلی: 84-1374

دورۀ سردبیری: سوم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: فرهاد بخشنده
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، حسن سالاری
مدیرداخلی: حسین نامی‌ساعی، میرشهرام صدر
ویراستار: سیداکبر میرجعفری، حبیب یوسف‌زاده
طراح گرافیک: ناهید کاظمی، پریسا سندسی
سال تحصیلی: 86-1384

دورۀ سردبیری: چهارم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده، محمد ناصری
سردبیر:  خسرو داودی
هیئت تحریریه: منصور ملک‌عباسی، احمد شریفان، مرتضی گوهری‌پور
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: لعیا عروجی، زهره خداجوی
طراح گرافیک: پریسا سندسی
سال تحصیلی: 88-1386

دورۀ سردبیری: پنجم
مدیرمسئول: محمد ناصری
سردبیر: محمدرضا حشمتی
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، علیرضا صادقی‌میاب، منصور ملک‌عباسی، علی‌اصغر جعفریان، فرحناز حدادی، لیلی محمدحسین
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: هادی نهاوندیان، فریدون حیدر‌ی‌ملک‌میان، کبری محمودی
طراح گرافیک: پریسا سندسی، مهدی کریم‌خانی، ندا عظیمی
سال تحصیلی: - - 1388

 

 

۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۹۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۲۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۱۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۰۳
صفحه ۱ از ۱