جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ ۰۷:۲۵

سخن اول
آن‌چه پیش روی شماست، منبع غنی از تولیدات علمی و تجربه‌های آموزشی و حاصل سال‌های متمادی کار گروهی و مشارکتی همکارانی است که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها «رشد و توانمند‌سازی معلمان» ایران اسلامی است.
مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی که در حال حاضر بیستمین سال انتشار خود را سپری می‌کند، در مهرماه 1371 به صورت فصل‌نامه شروع به کار کرد و از مهرماه 1384 به ماه‌نامه تبدیل شد. در همه این سال‌ها، رویکرد مجله، توجه به ویژگی‌های خاص دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و چگونگی برقراری ارتباط با نوجوانان بوده است. این مهم به کرّات و از زوایای گوناگون، در مجله کنکاش و بررسی شده است.
دست‌اندرکاران مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی همواره کوشیده‌اند با انتشار مطالبی در زمینه‌های مورد نیاز معلمان، نقش تبیین‌گری ایفا کنند و در این راه از مستندسازی و ثبت تجربه‌های همکاران دریغ نداشته‌اند. خوشبختانه، بر اساس نظرسنجی‌ها این بخش توانسته است در ارتقای بینش علمی فرهنگیان مؤثر و مفید باشد.
فرهیختگان و بزرگواران بسیاری از آغاز راه تاکنون در طراحی و تولید محتوا، آماده‌سازی و امور فنی ـ هنری، چاپ و انتشار این مجله تأثیر و همکاری داشته‌اند ـ که اسامی آن‌ها در ادامه آمده است.
امید است محتوای این رسانه، در بهبود وضعیت آموزش و پرورش ایران و تعمیق نگرش علمی و توسعه دانش حرفه‌ای و به‌روز رسانی مهارت‌های شغلی فرهنگیان مؤثر افتد.


دورۀ سردبیری: اول
مدیرمسئول: ـ
سردبیر: فروغ تن‌ساز 
هیئت تحریریه: ـ
مدیرداخلی: فتح‌الله فروغی 
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: علی نجمی، محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری
سال تحصیلی: 74-1371

دورۀ سردبیری: دوم
مدیرمسئول: محمدمسعود ابوطالبی، حسن ملکی، سیدمحسن گلدانساز، علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: جعفر ربانی
هیئت تحریریه: محمود امانی‌طهرانی، منصور ملک‌عباسی، بهداد اصفهانی
مدیرداخلی: رحیم شکری‌روشنق، منصور ملک‌عباسی، حسین نامی‌ساعی
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری، علی نجمی، پریسا سندسی، پروانه هادی‌پور، سعید سلطانعلیان، شکوفه میرزارضی، آزیتا کوثری، نوید اندرودی، ناهید کاظمی
سال تحصیلی: 84-1374

دورۀ سردبیری: سوم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: فرهاد بخشنده
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، حسن سالاری
مدیرداخلی: حسین نامی‌ساعی، میرشهرام صدر
ویراستار: سیداکبر میرجعفری، حبیب یوسف‌زاده
طراح گرافیک: ناهید کاظمی، پریسا سندسی
سال تحصیلی: 86-1384

دورۀ سردبیری: چهارم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده، محمد ناصری
سردبیر:  خسرو داودی
هیئت تحریریه: منصور ملک‌عباسی، احمد شریفان، مرتضی گوهری‌پور
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: لعیا عروجی، زهره خداجوی
طراح گرافیک: پریسا سندسی
سال تحصیلی: 88-1386

دورۀ سردبیری: پنجم
مدیرمسئول: محمد ناصری
سردبیر: محمدرضا حشمتی
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، علیرضا صادقی‌میاب، منصور ملک‌عباسی، علی‌اصغر جعفریان، فرحناز حدادی، لیلی محمدحسین
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: هادی نهاوندیان، فریدون حیدر‌ی‌ملک‌میان، کبری محمودی
طراح گرافیک: پریسا سندسی، مهدی کریم‌خانی، ندا عظیمی
سال تحصیلی: - - 1388

 

 

۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۳۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۱۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۸۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۰۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۳۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۰۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۱۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۰۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۱۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۸۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۵۱
صفحه ۱ از ۱