یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۲۴

سخن اول
آن‌چه پیش روی شماست، منبع غنی از تولیدات علمی و تجربه‌های آموزشی و حاصل سال‌های متمادی کار گروهی و مشارکتی همکارانی است که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها «رشد و توانمند‌سازی معلمان» ایران اسلامی است.
مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی که در حال حاضر بیستمین سال انتشار خود را سپری می‌کند، در مهرماه 1371 به صورت فصل‌نامه شروع به کار کرد و از مهرماه 1384 به ماه‌نامه تبدیل شد. در همه این سال‌ها، رویکرد مجله، توجه به ویژگی‌های خاص دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و چگونگی برقراری ارتباط با نوجوانان بوده است. این مهم به کرّات و از زوایای گوناگون، در مجله کنکاش و بررسی شده است.
دست‌اندرکاران مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی همواره کوشیده‌اند با انتشار مطالبی در زمینه‌های مورد نیاز معلمان، نقش تبیین‌گری ایفا کنند و در این راه از مستندسازی و ثبت تجربه‌های همکاران دریغ نداشته‌اند. خوشبختانه، بر اساس نظرسنجی‌ها این بخش توانسته است در ارتقای بینش علمی فرهنگیان مؤثر و مفید باشد.
فرهیختگان و بزرگواران بسیاری از آغاز راه تاکنون در طراحی و تولید محتوا، آماده‌سازی و امور فنی ـ هنری، چاپ و انتشار این مجله تأثیر و همکاری داشته‌اند ـ که اسامی آن‌ها در ادامه آمده است.
امید است محتوای این رسانه، در بهبود وضعیت آموزش و پرورش ایران و تعمیق نگرش علمی و توسعه دانش حرفه‌ای و به‌روز رسانی مهارت‌های شغلی فرهنگیان مؤثر افتد.


دورۀ سردبیری: اول
مدیرمسئول: ـ
سردبیر: فروغ تن‌ساز 
هیئت تحریریه: ـ
مدیرداخلی: فتح‌الله فروغی 
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: علی نجمی، محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری
سال تحصیلی: 74-1371

دورۀ سردبیری: دوم
مدیرمسئول: محمدمسعود ابوطالبی، حسن ملکی، سیدمحسن گلدانساز، علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: جعفر ربانی
هیئت تحریریه: محمود امانی‌طهرانی، منصور ملک‌عباسی، بهداد اصفهانی
مدیرداخلی: رحیم شکری‌روشنق، منصور ملک‌عباسی، حسین نامی‌ساعی
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری، علی نجمی، پریسا سندسی، پروانه هادی‌پور، سعید سلطانعلیان، شکوفه میرزارضی، آزیتا کوثری، نوید اندرودی، ناهید کاظمی
سال تحصیلی: 84-1374

دورۀ سردبیری: سوم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: فرهاد بخشنده
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، حسن سالاری
مدیرداخلی: حسین نامی‌ساعی، میرشهرام صدر
ویراستار: سیداکبر میرجعفری، حبیب یوسف‌زاده
طراح گرافیک: ناهید کاظمی، پریسا سندسی
سال تحصیلی: 86-1384

دورۀ سردبیری: چهارم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده، محمد ناصری
سردبیر:  خسرو داودی
هیئت تحریریه: منصور ملک‌عباسی، احمد شریفان، مرتضی گوهری‌پور
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: لعیا عروجی، زهره خداجوی
طراح گرافیک: پریسا سندسی
سال تحصیلی: 88-1386

دورۀ سردبیری: پنجم
مدیرمسئول: محمد ناصری
سردبیر: محمدرضا حشمتی
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، علیرضا صادقی‌میاب، منصور ملک‌عباسی، علی‌اصغر جعفریان، فرحناز حدادی، لیلی محمدحسین
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: هادی نهاوندیان، فریدون حیدر‌ی‌ملک‌میان، کبری محمودی
طراح گرافیک: پریسا سندسی، مهدی کریم‌خانی، ندا عظیمی
سال تحصیلی: - - 1388

 

 

۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۷۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۱۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۱۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۶۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۲۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۱۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۳۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۴۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۹۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۳۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۱۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۴۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۴۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۸۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۷۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۷۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۳۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۹۳
صفحه ۱ از ۱