پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۱۱

منابع نوشتاری

بخش منابع نوشتاری متولی ساماندهی اسناد موجود در دفتر می‌باشد.

اسناد مشتمل بر نتایج تحقیقات، پژوهش‌ها و انتشارات دفتر شامل مجلات تخصصی و عمومی رشد و کتاب‌های مجموعه‌ی ایران‌شناسی، چلچراغ، چهره‌های درخشان، مفاخر و ... می‌باشد. هم‌چنین تأمین منابع مکتوب تصویری و نوشتاری  مورد نیاز کارشناسان، سردبیران و مدیران داخلی دفتر به عهده‌ این بخش می‌باشد.

ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از منابع پژوهشی مورد نیاز، هم‌چنین ایجاد بانک اطلاعاتی قابل جست‌وجو از انتشارات دفتر، بانک اطلاعاتی مقالات منتشر شده در مجلات دفتر و ... از دیگر  وظایف این بخش است.

 

نوشتاری 1  نوشتاری 2