چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

معرفی فعالیت‌های نمایندگان رشد

فعالیت‌های نمایندگان رشد عبارتند از:

1. ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت خلاقیت و اندیشه‌ورزی در بین دانش‌آموزان، معلمان و مدیران؛

2. شناخت نیازها، علایق و خواسته‌های مخاطبان و انعکاس به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی؛

3.  نیازسنجی از بُعد کمّی و اعلام به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی؛

4.  ارتباط مستمر با نمایندگان زیر مجموعه و تبادل اطلاعات با آنان؛

5. شرکت فعال در نشست‌های نمایندگان؛

6. تسویه حساب با دفتر انتشارات کمک آموزشی در فواصل زمانی معین؛

7.  برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و جشن‌های رشد با هماهنگی با دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی.

نشست هم‌اندیشی مجلات رشد با نمایندگان استان‌های بوشهر و یزد

نشست هم‌اندیشی مجلات رشد با نمایندگان استان‌های بوشهر و یزد

معرفی فعالیت‌های نمایندگان

معرفی فعالیت‌های نمایندگان

معرفی فعالیت‌های نمایندگان

معرفی فعالیت‌های نمایندگان

معرفی فعالیت‌های نمایندگان

نمایندگان استان هرمزگان، 19 تیر 96.. افست