چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۳۱

با مجلات رشد آشنا شوید

مجلات رشد به عنوان جزئی از برنامه درسی، در چارچوب اهداف و راهبردهای آموزش و پرورش، با زمینه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی تولید می‌شوند.

 

* ماهنامه‌های رشد
ماهنامه‌های رشد با هدف ترویج خواندن، توسعه فرهنگ مطالعه، تعمیق تفکر خلاق و بهبود کیفیت در آموزش و پرورش برای گروه‌های سنی و مخاطبان زیر منتشر می‌گردند:

بخش دانش‌آموزی
* رشد کودک (برای کودکان پیش‌دبستانی و دانش‌آموزان پایه اول دبستان)
* رشد نوآموز (برای دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم دبستان)
* رشد دانش‌آموز (برای دانش آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم دبستان)
* رشد نوجوان (برای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول)
* رشد جوان (برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم)
* رشد برهان ریاضی متوسطه ۱ (برای دانش‌آموزان دوره آموزش متوسطه اول)
* رشد برهان ریاضی متوسطه ۲ (برای دانش‌آموزان دوره آموزش متوسطه دوم)
* رشد روشن (برای دانش‌آموزان نابینای دوره ابتدایی تا دوره آموزش متوسطه دوم)
* رشد کم‌بینایان (برای دانش‌آموزان کم بینای دوره ابتدایی)


بخش بزرگ‌سال
* رشد معلم (برای معلمان، دانشجویان تربیت معلم و کارشناسان آموزش و پرورش و خانواده‌ها)
* رشد تکنولوژی آموزشی (برای معلمان، دانشجویان تربیت معلم و کارشناسان آموزش و پرورش)
* رشد آموزش ابتدایی (برای آموزگاران دوره ابتدایی، دانشجویان تربیت معلم و کارشناسان آموزش و پرورش)
* رشد مدرسه فردا (برای معلمان، دانشجویان تربیت معلم و کارشناسان آموزش و پرورش)


* فصلنامه‌های رشد
فصلنامه‌های رشد در حوزه‌های علوم انسانی و علوم پایه و فنی با هدف ارتقای دانش، بهبود نگرش و اصلاح مهارت‌های حرفه‌ای معلمان، مدیران، مشاوران و مربیان مدارس منتشر می‌شوند. این فصل‌نامه‌ها عبارتند از:

فصلنامه‌های علوم انسانی
* رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
* رشد آموزش زبان و ادب فارسی
* رشد آموزش علوم اجتماعی
* رشد آموزش تاریخ
* رشد آموزش هنر
* رشد آموزش تربیت‌بدنی
* رشد آموزش پیش‌دبستانی
* رشد‌آموزش زبان‌های خارجی
* رشد آموزش مشاور مدرسه
* رشد آموزش جغرافیا
* رشد مدیریت مدرسه
* رشد جوانه

 
فصلنا‌مه‌های علوم پایه و فنی
* رشد آموزش فیزیک
* رشد آموزش شیمی
* رشد آموزش ریاضی
* رشد آموزش زیست‌شناسی
* رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کار دانش