سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۵

حلقه مفقوده مدیریت در هزاره سوم

حلقه مفقوده مدیریت در هزاره سوم
حلقه مفقوده مدیریت در هزاره سوم با نگاهی به مبانی ارزشی مدیریت جهادی عنوان مقاله‌ای است که در جدیدترین شماره فصل‌نامه «رشد مدیریت مدرسه» منتشر شده است

در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: «آنچه مبحث مدیریت جهادی را از سایر مباحث مدیریتی، به‌خصوص مدیریت در هزاره سوم جدا می‌کند، مبحث پرهیزگاری مدیر است.

در واقع، حلقه مفقوده مدیریت هزاره سوم که بر مفاهیمی چون اعتماد، تعهد، پشتکار، مشارکت، روابط صمیمانه و واقعی، حساس به مشکلات کارکنان، مشتری محوری، توانمندسازی کارکنان، کار گروهی، شجاعت و پذیرش مدیر از سوی کارکنان تأکید دارد تماماً مفاهیم ارزشی هستند که در نظریه‌های مدیریت هزاره سوم فقط روی کاغذ قابلیت دارند.

اما استمرار و پایداری و عملیاتی کردن این مفاهیم نیازمند تغییر مدیران از درون است تا بتوانند با استفاده از تغییر محیط اجتماع و سازمان خود را نیز تغییر دهند؛ زیرا انسان همواره در معرض خسران قرار دارد.»

در ادامه مقاله آمده است: «باتوجه به اساسی که در قرآن کریم برای راهنمایی جامعه در نظر گرفته است دو نوع مؤلفه کلی در مدیریت جهادی باید با یکدیگر ترکیب شود؛ اول، آشنایی مدیران با مستنداتی که در کتاب آسمانی برای راهنمایی بشر نوشته شده است.

استفاده از مستندات قرآنی برای اداره جامعه و سازمان، دانش مدیر را برای اجرای مدیریت جهادی افزایش می‌دهد. دوم، فرقان یا قوه تشخیص که به صورت مستند در دسترس مدیر نیست بلکه با به کمال رسیدن آن، توانایی وی افزایش می‌یابد.

بر این اساس، کسی را که قدرت زیادی برای تشخیص حق بر باطل دارد و یا کسی را که در مبارزه با نفس خود پیروز است، در حالی‌که عالم بر مواردی نیست که در کتاب آسمانی برای اداره جامعه و سازمان اشاره شده است، نمی‌توان مدیر جهادی تلقی نمود. از سوی دیگر، کسی را که از توانایی مدیریت بر اساس رهنمودهای کتاب آسمانی برخوردار است در حالی‌که در مبارزه با نفس خود ضعیف و سست است، نمی‌توان مدیر جهادی نامید.»

نویسنده مقاله در انتها تأکید کرده است: «در مبحث مدیریت جهادی تصمیم‌گیری مدیر منحصر به خود و سازمان خویش نمی‌شود بلکه مدیر خود را مدیر کلیت جامعه می‌داند. بنابراین تعبیر، مدیر فقط مسئول سازمان خود نیست بلکه مسئول کلیه مواردی ست که به سازمان وی وابسته می‌باشد.

مدیریت جهادی توانایی فرد در استفاده از توانایی تشخیص حق از باطل، تفکر، تجسم فکری و دستیابی به معرفتی درونی است که پیوستگی یا ارتباط با خود، دیگران، اجتماع و جهان هستی را برای فرد مهیا می‌کند. این شرایط به فرد مدیر کمک می‌کند که هر لحظه هوشیار و حساس باشد.»


نویسنده: دکتر محمدحسن حسنی‌شلمانی، کارشناس پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش
کلیدواژه‌ها: مدیریت جهادی، مرجعیت اخلاقی، جهاد اکبر، جهاد اصغر

 

برای دریافت فایل PDF این مقاله کلیک کنید.

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۰۱
منبع: فصل‌نامه رشد مدیریت مدرسه، شماره 114، زمستان 1395 |
تعداد بازدید : ۵۵۹
کد خبر : ۲,۵۰۹