اخبار

کلمه جستجو :
نوع اخبار :
از تاریخ :
     
 
تا تاریخ :
     
رشد زبان و ادب فارسی 109 چاپ شد
رشد زبان و ادب فارسی 109 چاپ شد
شماره جدید نشریه نوآوری‌های آموزشی منتشر شد
نامزد های 5 بخش یازدهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان مشخص شد
حضور پررنگ مجلات رشد در یازدهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان
انتشار رشد معارف اسلامی بهار
انتشار رشد معارف اسلامی بهار
رشد آموزش قرآن بهار منتشر شد
رشد آموزش قرآن بهار منتشر شد
توزیع رشد آموزش ریاضی بهار
توزیع رشد آموزش ریاضی بهار
منادی تربیت: کتاب‌های مورد تأیید سامان‌دهی، بدون ارزیابی خریداری می‌شوند
منادی تربیت: کتاب‌های مورد تأیید سامان‌دهی، بدون ارزیابی خریداری می‌شوند
معاون کتاب دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌گوید آقای محمود سمیاری سرپرست انتشارات منادی تربیت به او گفته است از امسال، کتاب‌های معرفی شده از سوی دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، بدون ارزیابی مجدد کارشناسان این مؤسسه خریداری می‌شود.
رشد فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش بهار توزیع شد
رشد فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش بهار توزیع شد
رشد علوم اجتماعی بهار منتشر شد
رشد علوم اجتماعی بهار منتشر شد
رشد مشاور مدرسه 35 پخش شد
رشد مشاور مدرسه 35 پخش شد