اخبار

کلمه جستجو :
نوع اخبار :
از تاریخ :
 
تا تاریخ :
شماره جدید «رشد مدرسه فردا» منتشر شد
شماره جدید «رشد مدرسه فردا» منتشر شد
توزیع «رشد آموزش ابتدایی» 3
توزیع «رشد آموزش ابتدایی» 3
انتشار «رشد معلم آذر ماه»
انتشار «رشد معلم آذر ماه»
ناصری با باقی دانستن مشکل تبلیغ کتاب‌های نامناسب: امیدوارم صدا و سیما در دوره جدید بهتر همکاری کند
ناصری با باقی دانستن مشکل تبلیغ کتاب‌های نامناسب: امیدوارم صدا و سیما در دوره جدید بهتر همکاری کند
محمد ناصری مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و دبیر یازدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی، با اشاره به باقی بودن مشکل تبلیغ کتاب‌های نامناسب، در صدا و سیما ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید فعالیت این سازمان، به ریاست آقای سرافراز، این سازمان سرافرازانه بر این مشکل فائق آید.
کاهش سرانه مطالعه، فرهنگ کتاب‌خوانی را از رونق می‌اندازد
کاهش سرانه مطالعه، فرهنگ کتاب‌خوانی را از رونق می‌اندازد
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و سرگروه تربیت بدنی و سلامت جشنواره با ذکر اهمیت مطالعه گفت: علی رغم اهمیت کتاب و مطالعه در گسترش ادبیات و فرهنگ، مشکلی که امروز در کشور ما وجود دارد، کم بودن نرخ سرانه مطالعه است. سرانه مطالعه در شاخص‌های توسعه یافتگی کشورهای مختلف جایگاه خاصی دارد و متأسفانه کشور ما با داشتن تاریخ و سابقه‌ دیرین فرهنگی، از سرانه کمی برخوردار است.
امانی مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه: پخش مدرسه، فرصتی برای رساندن کتاب‌های مناسب به خانواده‌ها
امانی مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه: پخش مدرسه، فرصتی برای رساندن کتاب‌های مناسب به خانواده‌ها
امانی عضو کمیته علمی یازدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد، روز دوشنبه سوم آبان، در سومین نشست هماهنگی سرگروه‌ها و داوران این جشنواره گفت: تکمیل شدن فرایند آموزش سه ضلع دارد: تولید، توزیع و فرهنگ‌سازی برای مصرف؛ زمانی فضای مناسب برای آموزش ایجاد می‌شود، که هر سه ضلع این مثلث همدیگر را پشتیبانی و تکمیل کنند. ما می‌کوشیم فضای تازه‌ای در حال شکل‌گیری است.
دبیر یازدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد: 58/5 درصد کتاب‌های بررسی شده مناسب‌اند
دبیر یازدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد: 58/5 درصد کتاب‌های بررسی شده مناسب‌اند
امروز 58/5 درصد از کتاب‌های آموزشی و تربیتی که در دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی بررسی می‌شود، مناسب تشخیص داده می‌شوند.
«رشد مدیریت مدرسه» آذرماه توزیع شد
«رشد مدیریت مدرسه» آذرماه توزیع شد
کتاب‌های مناسب: 123 کتاب دیگر در ماه آبان
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی 123 کتاب دیگر را مناسب تشخیص داد.
«رشد تکنولوژی آموزشی» 3 منتشر شد
«رشد تکنولوژی آموزشی» 3 منتشر شد