یکشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۶, ۰۹:۱۹
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

نشریه ـ نمایش شماره

رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کار دانش
شماره 45. بهار 96

کدام مهارت، کدام تولید (در حاشیه اقتصاد مقاومتی)/ دکتر بتول عطاران

تجربهای موفق از برونسپاری در هنرستان انقلاب اسلامی قم/ نصرالله دادار

بررسی شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش براساس رویکرد سیستمی/  محمد حرفتی سبحانی

عوامل مؤثر بر افت تحصیلی  هنرجویان/ پرستو کفیل، علیاصغر فرجزاده، سید جواد هابیلی

توانایی حل مسئله با آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش/ سمانه آزاد

نیازهای آموزش مهارتی و مدل دلفی (در بخش صنعت و خدمات کرمانشاه) / نسرین افتخارینسب، کیومرث زرافشانی،  زهرا رنجبر، احسان ایمانیهرسینی، حمید ظاهری، احمد مرادی

جشنواره دانش‌آموزی دریا، مسیر پیشرفت (پای صحبت مهندس محمدعلی علینژاد، کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و نظارت دفتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای) / نصرالله دادار

اثربخشی آموزش تفکر خلاق بر بهبود مهارت خلاقیت و حل مسئلة دانشآمـوزان هنرستانی / دکتر احمد زندوانیان، طاهره ابراهیمپور،  دکتر حسن زارعی

آموزش سواد رسانهای در مدارس/ دکتر محمد حسین علیخانی، زهره کریمی

چگونگی اطلاعرسانی آموزشهای فنیوحرفهای به اولیا و هنرجویان (پای صحبت مهندس حمید اخوان، رئیس اداره آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای زنجان)/ نصرالله دادار

روایت فیلمی نو برای تعامل بیشتر با فراگیرنده (نگاهی به تجربه تولید بسته آموزشی برفراز آسمان)/ وحید گلستان

روش: تجهیز کارگاههای هنرستـانها (گزارش یک اقدام‌پژوهی در شهر ری)/ عباس نامیساعی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

عنواننویسنده
کدام مهارت، کدام تولید (در حاشیه اقتصاد مقاومتی)دکتر بتول عطاران
تجربه‌ای موفق از برون‌سپاری در هنرستان انقلاب اسلامی قمنصرالله دادار
بررسی شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش براساس رویکرد سیستمیمحمد حرفتی سبحانی
عوامل مؤثر بر افت تحصیلی هنرجویانپرستو کفیل، علی‌اصغر فرج‌زاده، سید جواد هابیلی
توانایی حل مسئله با آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش (میزگرد)سمانه آزاد
نیازهای آموزش مهارتی و مدل دلفی (در بخش صنعت و خدمات کرمانشاه)نسرین افتخاری‌نسب، کیومرث زرافشانی، زهرا رنجبر، احسان ایمانی‌هرسینی، حمید ظاهری، احمد مرادی
جشنواره دانش‌آموزی دریا، مسیر پیشرفت (پای صحبت مهندس محمدعلی علی‌نژاد، کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و نظارت دفتر آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای)نصرالله دادار
اثربخشی آموزش تفکر خلاق بر بهبود مهارت خلاقیت و حل مسئلة دانش‌آمـوزان هنرستانیدکتر احمد زندوانیان، طاهره ابراهیم‌پور، دکتر حسن زارعی
آموزش سواد رسانه‌ا‌ی در مدارسدکتر محمد حسین علیخانی، زهره کریمی
چگونگی اطلاع‌رسانی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به اولیا و هنرجویان (پای صحبت مهندس حمید اخوان، رئیس اداره آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای زنجان)نصرالله دادار
روایت فیلمی نو برای تعامل بیشتر با فراگیرنده (نگاهی به تجربه تولید بسته آموزشی برفراز آسمان)وحید گلستان
روش: تجهیز کارگاه‌های هنرستـان‌ها (گزارش یک اقدام‌پژوهی در شهر ری)عباس نامی‌ساعی
تعداد نمایش:۱
۱۲ مورد، صفحه ۱ از ۱
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.