سه شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶, ۱۴:۳۶
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

نشریه ـ نمایش شماره

رشد آموزش زبان و ادب فارسی
شماره 118. زمستان 95

یادداشت سردبیر| همیشه رسیدن به مقصد و مقصود، شیرین است و خستگی‌زدا
رستم و تهمینه| مریم جلالی کندلجی
ایوان مدائن خاقانی| راضیه سلمانپور
ایوان مدائن بحتری| راضیه سلمانپور
توضیحی درباره مصراع قضا گفت گیر و قدر گفت ده...| داود رفیعی
نقد و بررسی غزل «دل میرود ز دستم...»| اشرف روشندل‌پور
مقایسه و نقد داستان «روباه و خر و شیر گر گرفته...»| علی صفیزاده
نقد ساختاری شعر محتشم کاشانی| شکوه برادران
اهرمن در غزل عارف قزوینی| دکتر علیاصغر فیروزنیا
پیر خارکش| حشمتاله مهرابی، فاطمه دیناروند
سیری در زبان فارسی امروز| دکتر منیژه مشیری
شگردهای داستان‌پردازی در قرآن| محمدرضا رهبریان
عناصر داستانی مدیر مدرسه جلال آل احمد| علیاکبر امامی
بررسی و نقد کتاب فارسی تازه تألیف پایه هشتم دوره اول متوسطه| مرضیه فخاری
نقدی بر یک مقاله| محمدعلی گلستانی شیشوان
جلوه‌های محبت و خلاقیت در داستان «آدم آهنی و شاپرک»| رحیم صالحی
درنگی بر کنایه «جان به عزرائیل دادن»| رسول کردی
درنگی بر آرایه سجع| محمدامین شمسی‌نیا
لحن و انواع آن در خوانش متون فارسی| بهیاد صدیقپور
بی‌بال پریدن| ریحانه صادقی
تکرار و واج‌آرایی| سیده لیلا اسدی
باغ بی‌برگی (نقد و بررسی عناصر شعر باغ من)| رضا کریمی لاریمی
حرف‌های مشابه| حسین مرادی
آموزش زبان فارسی در نظام آموزش‌وپرورش ایران| مجتبی مقصودی
اضافه استعاری | محمدامین شمسینیا
میانجی‌های زبان فارسی| دکتر عبداله ولیپور، دکتر رقیه همتی
وابسته وابسته| اسداله حیرانی
نامطابق‌های املایی یا فرایندهای واجی| مژگان خجسته
میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به درس تاریخ ادبیات| زهرا صادقی
بررسی مشکلات و تنگناهای بیان معنی اشعار...| نورالدین بازگیر
دانش‌آموزان؛ شعرهای کهن و شعرهای نو| سیدرضا باقریان موحد
میزان حضور و تیپ‌شناسی شخصیتی زنان...| فرنگیس آذرشین
تحلیل دو جمله| سیدعلی حسینی
گفت‌وگو با فرامرز معینی| محمد دشتی
نقیضهپردازی از غزلی از حافظ| رسول کردی
داستان کوتاه کوتاه
معلمان شاعر
رنگاهنگ| حسین معیاری
سه انتقاد بر فرهنگ فارسی عمید| حسین محمدیان
چکیده مقالات

عنواننویسنده
همیشه رسیدن به مقصد و مقصود، شیرین است و خستگی‌زدامحمدرضا سنگری
رستم و تهمینهمریم جلالی کندلجی
ایوان مدائن خاقانیراضیه سلمانپور
ایوان مدائن بحتریراضیه سلمانپور
توضیحی درباره مصراع قضا گفت گیر و قدر گفت ده...داود رفیعی
نقد و بررسی غزل «دل میرود ز دستم...»اشرف روشندل‌پور
مقایسه و نقد داستان «روباه و خر و شیر گر گرفته...»علی صفیزاده
نقد ساختاری شعر محتشم کاشانیشکوه برادران
اهرمن در غزل عارف قزوینیدکتر علی‌اصغر فیروزنیا
پیر خارکشحشمت‌اله مهرابی، فاطمه دیناروند
سیری در زبان فارسی امروزدکتر منیژه مشیری
شگردهای داستان‌پردازی در قرآنمحمدرضا رهبریان
عناصر داستانی مدیر مدرسه جلال آل احمدعلی‌اکبر امامی
بررسی و نقد کتاب فارسی تازه تألیف پایه هشتم دوره اول متوسطهمرضیه فخاری
نقدی بر یک مقالهمحمدعلی گلستانی شیشوان
جلوه‌های محبت و خلاقیت در داستان «آدم آهنی و شاپرک»رحیم صالحی
درنگی بر کنایه «جان به عزرائیل دادن»رسول کردی
درنگی بر آرایه سجعمحمدامین شمسی‌نیا
لحن و انواع آن در خوانش متون فارسیبهیاد صدیق‌پور
بی‌بال پریدنریحانه صادقی
تکرار و واج‌آراییسیده لیلا اسدی
باغ بی‌برگی (نقد و بررسی عناصر شعر باغ من)رضا کریمی لاریمی
حرف‌های مشابهحسین مرادی
آموزش زبان فارسی در نظام آموزش‌وپرورش ایرانمجتبی مقصودی
اضافه استعاریمحمدامین شمسی‌نیا
تعداد نمایش:۱ ۲
۳۹ مورد، صفحه ۱ از ۲
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.