پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۲:۰۲

نمایش شماره

رشد آموزش زبان و ادب فارسی
شماره ۱۲۱.پاییز ۹۶

کتاب‌های جدید و راه‌های تازه/ محمدرضا سنگری
رویکرد مهارتی، رویکرد کتاب‌های جدید ادبیات فارسی (میزگرد رویکرد مهارتی کتاب‌های جدید ادبیات فارسی)/ محمد دشتی
گزارش دبیرخانه راهبری زبان و ادبیات فارسی در حوزه نقد و تحلیل کتب پایه دهم/ علی‌اکبر کمالی‌نهاد
چشم بیدار زبان و ادبیات فارسی (گزارشی از چکیده سخنرانی‌های علمی در همایش ملی تحلیل و ترویج برنامه درسی فارسی پایه دهم)
جلوه‌های نوآورانه‌ام آرزوست... (بررسی جلوه‌های نوآوری در برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی دوره دوم متوسطه)/ دکترحسین قاسم‌پور مقدم
آسیب‌شناسی کتاب فارسی ۱ پایه دهم/ حسین یاسری
نیم‌نگاهی به تصاویرکتاب فارسی ۱ پایه دهم/ حکیمه خوش‌نظر
جای خالی ادب نمایشی در کتاب‌های ادبیات دهم/ معصومه عبادی
راهنمای ویرایش متون آموزشی/ دکترحسین داودی
تحلیلی ویرایشی بر کتاب نگارش پایه دهم/دکتر علی‌اکبر کمالی نهاد، مرتضی توانا
در سایه‌سار نخل ولایت؛ جلوه‌گاه اندیشه و هنر/ سید رحمان سعیدی، محمد صالح‌نسب
زنگ انشا/ مدینه روزبهانی
نگاهی به کتاب نگارش دهم/ علی خوشه چرخ آرانی
یک تجربه کاربردی از ضمن خدمت نگارش پایه دهم/ حمید صدری شهرضایی
نقدی بر کتاب نگارش پایه دهم/ اسماعیل رحیم‌زاده آوانسر
نقد کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم/ علی‌اکبر امامی
درنگی در کشتن آتش در فرهنگ و ادب ایران/ عباس حسن‌پور
جهان متن و خواندن/ دکتر فریدون اکبری شلدره
داستان کوتاه کوتاه (عاشورایی)/ جواهر مؤذنی
تجربه معلمی/ مهدی لایموت
معلمان شاعر/ سیدحسن حسینی، علیرضا حکمتی، میلاد عرفان‌پور
چکیده مقالات

برای دریافت فایل PDF این مجله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

عنوان
نویسنده

دکتر علی‌اکبر کمالی نهاد، مرتضی توانا