یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۵۰

نمایش شماره

حرف اول
ـ  احساس دوگانه/  حمیدرضا امیری
آموزشی
ـ شرکت‌های هرمی: واقعیت یا فریـب!/  قاسم حسین قنبری
ـ بحثی در باب کاربرد هندسه در صنعت/  حسین کریمی
ـ سه‌گانه‌های فیثاغورس/  عباس قلعه پوراقدم
ـ یک روش ساده برای ضرب عدد ۹ در اعداد دو رقمی/  علی بهادر
ـ پای تخته/  دکتر  محرم نژاد  ایردموسی
ـ کاربرد هندسه در معماری سنتی و مسجدهای ایران/  مریم شفیعی، محدثه تاجیک، حنانه یزدی
ـ ریاضیات در چند دقیقه/  مترجم: غلامرضا یاسیپور
ـ «پی» در تنگنایی تعیین‌کننده! /  محمد طبیعی
ـ بسط دوجمله‌ای و بخش‌پذیری عددها /  محمدحاجی محمدحسینی
ـ مسائل برای حل
ریاضیات در سینمای جهان
ـ سرزمین ستاره‌ها: ابوالوفا بوزجانی؛ مردی که همه چیز می‌دانست/  احسان یارمحمدی
گزارش
ـ نقد و نظری بر مجله ریاضی برهان متوسطه ۲ در کنار دانش‌آموزان/  هوشنگ شرقی
آموزش ترجمه متون ریاضی
ـ عملگرهای (رابطه‌ای) منطقی اصلی/  حمیدرضا امیری
معرفی کتاب
ـ دانشنامه ریاضی
ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی
ـ ایستگاه اول: جدول نام‌آوران ریاضی! /  هوشنگ شرقی
ـ ایستگاه دوم: یک داستان و یک معما!
ـ ایستگاه سوم:  یک حکایت جالب!
پرسش‌های پیکارجو
با مخاطبان
ـ پاسخ به نامه ها ، ایـمیل ها و ...
پاسخ‌ها
ـ راهنمای حل مسائل
ـ پاسخ پرسش‌های پیکارجو!
ـ پاسخ معماهای ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی


لطفاً برای دریافت فایل PDF این مجله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

عنوان
نویسنده

حمیدرضا امیری
عباس قلعه پوراقدم
دکتر محرم نژاد ایردموسی
مریم شفیعی، محدثه تاجیک، حنانه یزدی
مترجم: غلامرضا یاسی‌پور