شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶, ۱۱:۵۴
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

نشریه ـ نمایش شماره

رشد برهان ریاضی دوره‌ متوسطه دوم
شماره 3. آذر 95

حرف اول
نوشتن را جدی بگیرید!/ حمیدرضا امیری

آموزشی
 اول فروردین 1396 چند شنبه است؟!/ تقویم و ریاضی دبیرستان/ جابر مختاری دهقادی
آموزش ترجمه متون ریاضی/ حمیدرضا امیری
کارآگاهی در کلاس آقای مهریار!/ دکتر محرم نژاد ایردموسی
فی، ‌پی و هرم بزرگ مصر ـ ردپای دو ثابت ریاضی در هرم بزرگ مصر/ عباس قلعه‌پور اقدم
همراه با سرشماری 1395! ـ سرشماری (3)/ دکتر عین‌الله پاشا
فاصله‌های علامت‌دار و نامساوی اردوش ـ موردل/ محمد طبیعی
اتحاد بین مثلثات و هندسه! هوشنگ شرقی
پای تخته/ دکتر محرم‌نژاد ایردموسی
مجموع جملات دنباله فیبوناچی/ مراد کریمی شهماروندی
شمارش با استفاده از کدگذاری!/ کیوان عباس‌زاده اسک شهری
ریاضیات در چند دقیقه/ غلامرضا یاسی‌پور
حدس بهزاد پنجاه سال در آرزوی قضیه شدن/ دکتر محرم‌نژاد ایردموسی
مسائل برای حل
راهنمای حل مسائل

ریاضیات در سینمای جهان
پروفسور و معادله محبوبش/ احسان یارمحمدی

ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی
ایستگاه اول: معماهای ریاضی/ هوشنگ شرقی
ایستگاه دوم: داستان کلاه چوپان روستا!
ایستگاه سوم: چند حکایت خواندنی از ریاضی‌دانان معاصر

پرسش‌های پیکارجو!
با مخاطبان

پاسخ‌ به نامه‌ها، ایمیل‌ها و...

پاسخ‌ها
 پاسخ‌ پرسش‌های پیکارجو!
پاسخ‌ معماهای ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی

عنواننویسنده
نوشتن را جدی بگیرید!حمیدرضا امیری
اول فروردین 1396 چند شنبه است؟!جابر مختاری دهقادی
آموزش ترجمه متون ریاضیحمیدرضا امیری
کارآگاهی در کلاس آقای مهریار!دکتر محرم نژاد ایردموسی
فی، ‌پی و هرم بزرگ مصر ـ ردپای دو ثابت ریاضی در هرم بزرگ مصرعباس قلعه‌پور اقدم
همراه با سرشماری 1395! ـ سرشماری (3)دکتر عین‌الله پاشا
فاصله‌های علامت‌دار و نامساوی اردوش ـ موردلمحمد طبیعی
اتحاد بین مثلثات و هندسه!هوشنگ شرقی
پای تختهدکتر محرم‌نژاد ایردموسی
مجموع جملات دنباله فیبوناچیمراد کریمی شهماروندی
شمارش با استفاده از کدگذاری!کیوان عباس‌زاده اسک شهری
ریاضیات در چند دقیقهغلامرضا یاسی‌پور
حدس بهزاد پنجاه سال در آرزوی قضیه شدندکتر محرم‌نژاد ایردموسی
مسائل برای حل...
پروفسور و معادلة محبوبشاحسان یارمحمدی
چند حکایت خواندنی از ریاضی‌دانان معاصر...
تعداد نمایش:۱
۱۶ مورد، صفحه ۱ از ۱
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.