سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۷

مشخصات پدیدآورنده

مرتضی

طاهری

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش پیش‌دبستانی

اطلاعات بیشتر

ـ مقاله نقش مدرسه در توسعه ارزش‌ها در مجموعه مقالات سمپوزیوم جایگاه تربیت، 1373، دفتر مشاوره و تحقیق وزارت آموزش‌وپرورش ـ مشارکت در مصاحبه‌های صورت گرفته در مجله حضور و کتاب سال، 1375، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ مقاله‌ای در رابطه با چشم‌اندازها و راهبردهای برنامه درسی ملی، 1387، دفتر تألیف و سازمان پژوهش ـ مقاله فرهنگ‌ بسیج و بسیج فرهنگی، 1383، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی ـ مقالاتی در مجلات رشد ابتدایی، 1387 ، ش 92 و 98، دفتر انتشارات کمک آموزشی ـ مشارکت در تدوین راهنمای برنامه آموزشی و پرورشی دوره پیش‌دبستانی، 1387، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی ـ درج مقالاتی در مجلات رشد پیش‌دبستانی، از 1387 تا کنون، دفتر انتشارات کمک آموزشی ـ مشارکت در تألیف کتاب تربیت معلم برنامه‌ریزی فرهنگی ـ تربیتی، 1389، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ـ تدریس در دبیرستان رازی (شهداء) منطقه 3 تهران در سال‌های 62 و 1361 ـ کارشناسی مقطع متوسطه و ضمن خدمت منطقه 3 ـ کارشناس مقطع متوسطه آموزش و پرورش تهران از سال 63 ـ کارشناس آموزش بنیاد شهید تهران (فرزندان شاهد) 1374 ـ1373 ـ کارشناس یادمان‌های شهدا و بنیاد شهید مرکز 1375 و 1374 - معاونت پرورشی آموزش و پرورش تهران 80 ـ 76 ـ مسئول سازمان دانش‌آموزی آموزش و پرورش تهران 85 ـ80 ـ کارشناس بخش خاطرات دفتر نشر آثار امام 73 ـ 69 ـ کارشناس مسئول پیش‌دبستانی دفتر تألیف کتب درسی از سال 86 تاکنون