شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۴۴

مشخصات پدیدآورنده

مهسا

قبایی

فوق لیسانس

گرافیک

گرافیست

اطلاعات بیشتر

ـ 16 عنوان مقاله دربارة نقاشی و تاریخ آن، 86ـ 84، رشد نوجوان ـ نزدیک سه عنوان مقاله در مجله رشد هنر، 89 ـ 87، رشد هنر ـ تبلیغات سینمایی در دهه گذشته، 89، صنعت سینما ـ بخش هنر کتاب فرهنگ‌نامه نوجوان، 90 ـ 89، نشر طلایی

ـ مقام دوم طراحی جلد در جشنواره مطبوعات 1386 ـ دو دوره برگزیده جشنواره داخلی مجلات رشد ـ دو دوره کاندید برگزیده طراحی پوستر فیلم در جشنواره فیلم فجر 1389 ـ 1387

ـ عضویت در شورای هنر از سال 1389 ـ 1387 ـ تدریس در دانشگاه هنر