پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۲:۰۷

مشخصات پدیدآورنده

حمیدرضا

امیری

فوق لیسانس

ریاضی محض

عضو شورای برنامه‌ریزی (هیئت تحریریه) رشد آموزش ریاضی