شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۰۰:۵۱

مشخصات پدیدآورنده

محدثه

رجایی

دانشجو

دکترای ریاضی محض

عضو شورای برنامه‌ریزی رشد آموزش برهان ریاضی متوسطه 1