سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۹

مشخصات پدیدآورنده

سید امیرحسین

بنی‌جمالی

فوق لیسانس

ریاضی کاربردی

عضو هیئت تحریریه