چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۲۰:۴۶

مشخصات پدیدآورنده

یاسین

شکرانی

فوق لیسانس

فلسفه و کلام

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی(هیئت تحریریه) رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی