شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۵۲

مشخصات پدیدآورنده

مسعود

وکیل

فوق لیسانس

جامعه‌شناسی ـ تحصیلات حوزوی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی(هیئت تحریریه) رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی

اطلاعات بیشتر

ـ آموزش مفاهیم قرآن (9 جلد)، 1374 به بعد، مختلف ـ انس با قرآن کریم (6 جلد)، 1383 به بعد، مدرسه ـ سواد قرآنی (مقاله)، نشریه رشد آموزش قرآن ـ کتاب‌های آموزشی دوره ابتدایی ـ راهنمایی دبیرستان، 1378 تاکنون ـ مقالات متعددی در زمینه آموزش قرآن

1. خادم‌القرآن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 2. جوایز متعدد به دلیل تدریس درس قرآن

1. مدرس مراکز تربیت معلم 2. کارشناس مسئول گروه قرآن دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی 3. از مؤلفان کتاب‌های آموزش قرآن دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و تألیف کتاب‌های راهنمای معلم متجاوز از 15 جلد 4. دبیر دینی و قرآن مدارس 5. عضو شورای قرآن وزارت آموزش‌وپرورش 6. مدرس آموزش قرآن در صداوسیمای جمهوری اسلامی