چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۱۱

مشخصات پدیدآورنده

یونس

باقری

فوق لیسانس

برنامه‌ریزی آموزشی

مدیر داخلی

اطلاعات بیشتر

ـ کویر در آینه‌ها (آثار نماز) ـ از مؤلفین کتاب‌های قرآن راهنمایی (3 جلد) ـ روش تدریس قرآن دورة راهنمایی (3 جلد) ـ روش تدریس قرآن مراکز تربیت معلم ـ حدود بیست مقاله در حوزه آموزش قرآن ـ از مؤلفین کتاب نام‌آوران

1. تقدیرنامه به عنوان مؤلفین کتاب‌های درسی یادواره شهید بهشتی 2. مقاله برتر در زمینه نیروی انسانی تربیت دینی در سمینار آسیب‌شناسی تربیت دینی 3. انتخاب وزراتی به عنوان دبیر برتر و برگزیده دینی و قرآن کشوری

1. تدریس در مدارس از ابتدایی یا مراکز تربیت معلم 2. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی از سال 80 تاکنون 3. تدریس در استان‌ها و مراکز ضمن خدمت 4. کارشناس دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی 5. معاون پرورشی منطقه 2 تهران 6. تدریس در مدارس ایرانیان مقیم خارج از کشور 7. مسئول برگزاری نمایش، قرآن آموزش‌وپرورش در نمایش و بین‌المللی قرآن کریم حدود هشت سال 8. مسئول برگزاری بزرگترین نمایش، دفاع مقدس در تهران به مدت ده سال 9. انجام حدود دو پژوهش به عنوان مسئول و همکار در موضوعات مختلف