چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۵۵

مشخصات پدیدآورنده

سپیده

چمن‌آرا

دانشجو

دکترای آموزش ریاضی

سردبیر رشد آموزش برهان ریاضی متوسطه 1

اطلاعات بیشتر

ـ اثبات‌های بدون کلام (کتاب)، فاطمی ـ پلیو مینوها (ترجمه همراه با مانی رضائی) کتاب، دانشگاه شریف

1. عضو هیئت تحریریة مجلة ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة علوم ریاضی 2. عضو هیئت تحریریه و مسئول بخش ریاضی نشریة راه المپیاد، شماره‌های 1 و 2، باشگاه دانش‌پژوهان جوان، وزارت آموزش‌وپرورش 3. عضو هیئت تحریریة «ماهنامة ریاضیات» به مدیریت مسئولی دکتر یحیی تابش 4. مدیر داخلی مجلة رشد آموزش ریاضی، دی‌ماه 1380 تا شهریور 1389 5. عضو هیئت تحریریة مجلة رشد آموزش ریاضی 6. عضو هیئت تحریریة مجلة رشد «برهان راهنمایی»، از سال تحصیلی 89-88 تاکنون. 7. مسئول دپارتمان ریاضی مجتمع آموزشی راه رشد منطقة 2 از مهر 84 تاکنون. 8. معاون آموزشی دبیرستان راه رشد منطقة 2، مهر 87 تا خرداد 88. 9. تدریس درس ریاضی در مقطع راهنمایی و دروس ریاضی و هندسه و جبر و احتمال (نظام جدید) و جبر و ریاضیات جدید (نظام قدیم) در مدارس نرجس (منطقة 6)، فرزانگان (منطقة 6)، ضحی (منطقة 1)، راه رشد (منطقة 2) از سال 69 تاکنون. 10. مدرس دوره‌های ضمن خدمت بازآموزی کتاب‌های جبر و احتمال، ریاضیات گسسته (نظام جدید آموزش) (سال‌های 73 تا 75) 11. همکاری در طرح غنی‌سازی کتاب‌های ریاضی راهنمایی و مدرس دوره‌های بازآموزی آن، تابستان 88 و تابستان 89.