پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۱:۵۴

 

* با حضور محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی: نظارت بر محتوای کتاب‌های کمک درسی؛ الزامات و نیازها (۱۲ آذر ۱۳۹۶، شبکه خبر)

 

 

 

 

* با حضور محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی: استانداردهای کتاب‌های کمک‌درسی مناسب برای دانش‌آموزان (۱۲ آذر ۱۳۹۶، شبکه خبر)