دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۰۵:۲۰

نحوه اشتراک مجلات رشد

شما می‌توانید از طریق یکی از روش‌های زیر مشترک مجلات عمومی بزرگسال و مجلات تخصصی رشد شوید:
 
۱. واریز مبلغ اشتراک به شماره حساب ۳۹۶۶۲۰۰۰ بانک تجارت، شعبه‌ سه راه آزمایش کد ۳۹۵، در وجه شرکت افست و تکمیل فرم الکترونیکی اشتراک موجود در پایین همین صفحه.
 
۲. واریز مبلغ اشتراک به شماره حساب ۳۹۶۶۲۰۰۰ بانک تجارت، شعبه‌ سه راه آزمایش کد ۳۹۵، در وجه شرکت افست و ارسال اصل فیش بانکی به همراه برگ تکمیل شده اشتراک با پست سفارشی به صندوق پستی امور مشترکین.
 
۳. واریز مبلغ اشتراک به شماره حساب ۳۹۶۶۲۰۰۰ بانک تجارت، شعبه‌ سه راه آزمایش کد ۳۹۵، در وجه شرکت افست و ارسال اصل فیش بانکی به همراه برگ تکمیل شده‌ اشتراک به شماره نمابر امور مشترکین.   


نشانی پستی امور مشترکین
تهران، صندوق پستی ۳۳۳۱ - ۱۵۸۷۵
 
نشانی پست الکترونیکی امور مشترکین
eshterak@roshdmag.ir

تلفن امور مشترکین
 ۸۸۸۶۷۳۰۸ – ۰۲۱
 
 نمابر
 ۸۸۴۹۰۲۳۳ - ۰۲۱


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۵۸
هزینه اشتراک مجلات عمومی بزرگسال و مجلات تخصصی رشد
برای سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶


* هزینه‌ اشتراک یک ساله مجلات عمومی رشد (هشت شماره ماه‌نامه‌‌های رشد)
۳۵۰/۰۰۰ ریال
 
* هزینه اشتراک یک ساله مجلات تخصصی رشد (سه شماره فصل‌نامه‌های رشد)
۲۰۰/۰۰۰ ریال

 

* برای دریافت فایل PDF فرم اشتراک مجلات رشد برای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فرم اشتراک

 

فرم الکترونیکی اشتراک مجلات رشد

فرم الکترونیکی اشتراک مجلات رشد

لطفاً نام خود را وارد کنید
لطفاً نام خانوادگی خود را وراد کنید
لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید
لطفاً آدرس دقیق پستی خود را وارد کنید
لطفا کد پستی ده رقمی خود را وارد کنید
لطفاً تلفن خود را وراد کنید
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفاً نام مجلات مورد نظر خود را وراد کنید
لطفا شماره رسید بانکی را وارد کنید
لطفا تاریخ رسید بانکی را وارد کنید
لطفاً مبلغ را به ریال وارد کنید


* = ضروری