شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

نحوه اشتراک مجلات رشد

شما می‌توانید از طریق یکی از روش‌های زیر مشترک مجلات عمومی بزرگسال و مجلات تخصصی رشد شوید:

 

1. واریز مبلغ اشتراک به شماره حساب 39662000 بانک تجارت، شعبه‌ سه راه آزمایش کد 395، در وجه شرکت افست و تکمیل فرم الکترونیکی اشتراک موجود در پایین همین صفحه.

 

2. واریز مبلغ اشتراک به شماره حساب 39662000 بانک تجارت، شعبه‌ سه راه آزمایش کد 395، در وجه شرکت افست و ارسال اصل فیش بانکی به همراه برگ تکمیل شدة‌ اشتراک با پست سفارشی به صندوق پستی امور مشترکین.

 

3. واریز مبلغ اشتراک به شماره حساب 39662000 بانک تجارت، شعبه‌ سه راه آزمایش کد 395، در وجه شرکت افست و ارسال اصل فیش بانکی به همراه برگ تکمیل شده‌ اشتراک به شمارة نمابر امور مشترکین.   

 

نشانی پستی امور مشترکین
تهران، صندوق پستی 3331 - 15875

 

نشانی پست الکترونیکی امور مشترکین
eshterak@roshdmag.ir

 

تلفن امور مشترکین
88867308 021

 

 نمابر
88490233 - 021

 

هزینة اشتراک مجلات عمومی بزرگسال و مجلات تخصصی رشد

برای سال تحصیلی 97 1396

* هزینة‌ اشتراک یک سالة مجلات عمومی رشد (هشت شماره ماه‌نامه‌‌های رشد)

000/ 350 ریال

 

* هزینة‌ اشتراک یک سالة مجلات تخصصی رشد (سه شماره فصل‌نامه‌های رشد)

000/ 200 ریال

 

 

* تصویر فرم اشتراک مجلات رشد برای سال تحصیلی 97-1396تاریخ بروزرسانی : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۲۵

فرم الکترونیکی اشتراک مجلات رشد

فرم الکترونیکی اشتراک مجلات رشد

لطفاً نام خود را وارد کنید
لطفاً نام خانوادگی خود را وراد کنید
لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید
لطفاً آدرس دقیق پستی خود را وارد کنید
لطفا کد پستی ده رقمی خود را وارد کنید
لطفاً تلفن خود را وراد کنید
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفاً نام مجلات مورد نظر خود را وراد کنید
لطفا شماره رسید بانکی را وارد کنید
لطفا تاریخ رسید بانکی را وارد کنید
لطفاً مبلغ را به ریال وارد کنید


* = ضروری