چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

اطلاعات تماس

 
 
نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ۲۶۶
 
صندوق پستی: 6568 - 15875
 
نمابر: 88301478  - 021
 
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق پستی: 3331 -15875
 
نشانی مرکز بررسی آثار دانش آموزان: تهران، صندوق پستی: 6567 - 15875

تماس با دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

نام مجله

تلفن

Email

رشد کودک

88305772 - 021

koodak@roshdmag.ir

رشد نوآموز

88490231 - 021

noamooz@roshdmag.ir

رشد دانش‌آموز

88849095 - 021

daneshamooz@roshdmag.ir

رشد نوجوان

88849097 - 021

nojavan@roshdmag.ir

رشد جوان

88849096 - 021

javan@roshdmag.ir

رشد برهان متوسطه 1

88831161 021

داخلی 375

borhanmotevaseteh1@roshdmag.ir

رشد برهان متوسطه 2

88490234 - 021

borhanmotevaseteh2@roshdmag.ir

رشد آموزش ابتدایی

88839178 - 021

ebtedayi@roshdmag.ir

رشد معلم

88490232 - 021

moallem@roshdmag.ir

رشد تکنولوژی آموزشی

88849098 - 021

technology@roshdmag.ir

رشد مدرسه فردا

88831161 021

داخلی 370

farda@roshdmag.ir

 

نام مجله

تلفن

Email

رشد آموزش علوم اجتماعی

88831161 021

داخلی 374

ejtemaie@roshdmag.ir

رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

88305862 021

faniherfeievakarodanesh@roshdmag.ir

رشد آموزش تربیت‌بدنی

88831161 021

داخلی 374

tarbiyatbadani@roshdmag.ir

رشد آموزش زیست‌شناسی

88831161 021

داخلی 277

zistshenasi@roshdmag.ir

رشد آموزش زبان‌های خارجی

88305862 021

fltmagazine@roshdmag.ir

رشد آموزش جغرافیا

88831161 021

داخلی 380

geography@roshdmag.ir

رشد آموزش شیمی

88831161 021

داخلی 374

shimi@roshdmag.ir

رشد آموزش هنر

88831161 021

داخلی 411

honar@roshdmag.ir

رشد آموزش زبان و ادب فارسی

88831161 021

داخلی 374

adabiyatfarsi@roshdmag.ir

رشد آموزش تاریخ

88831161 021

داخلی 237

tarikh@roshdmag.ir

رشد آموزش مشاور مدرسه

88831161 021

داخلی 374

moshaveremadrese@roshdmag.ir

رشد آموزش پیش دبستانی

88831161 021

داخلی 374

pishdabestani@roshdmag.ir

رشد آموزش فیزیک

88305862 021

داخلی 374

physics@roshdmag.ir

رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی

88831161 021

داخلی 422

maarefeslami@roshdmag.ir

رشد آموزش ریاضی

88831161 021

داخلی 374

riyazi@roshdmag.ir

رشد مدیریت مدرسه

88490232 021

modiriat@roshdmag.ir

رشد جوانه

88839166 021

javaneh@roshdmag.ir

 

تلفن

Email

مدیر مسئول مجلات رشد

mohammadnaseri@roshdmag.ir

سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی

 

samanketab@roshdmag.ir

اشتراک مجلات

88867308 021

eshterak@roshdmag.ir

مرکز بررسی آثار دانش‌آموزان

88305772 021

barresiasar@roshdmag.ir

دبیر سایت مجلات رشد

88490108 021

webmaster@roshdmag.ir